Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
Kierunki Studiów


Instytut Ekonomii

Kierunek:        Bezpieczeń„stwo wewnętrzne - licencjat


Studia stacjonarne i niestacjonarne.


SPECJALNOŚCI:

 • sł‚użby policyjne i specjalne
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia
 • stosunki mię™dzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeń„stwo i higiena pracy
 • zarządzanie  kryzysowe i przygotowania obronne pań„stwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem

Kandydaci na studia składają… komplet dokumentów, w tym:
 • ś›wiadectwo dojrzał‚oś›ci
 • wypeł‚nione podanie ( www.wsg.edu.pl/pages22.html )
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 fotografie (1 w wersji elektronicznej)
 • dowód opłaty rekrutacyjnej (jednorazowa wpł‚ata w wysokości 300zł‚, jeden  semestr 1650 zł‚. )




Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.