Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Czwartek, 23 maja 2019 r. Imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty


photo
Warunki Przyjęcia
Wyższa Skoła Bezpieczeństwa


Studia zorganizowane są… systemem dziennym i niestacjonarnym. Zaję™cia odbywają… się™ w obydwu budynkach należą…cych do szkoły. Szczegółowe informacje na temat rozkładu zajęć i egzaminów znajdziecie w odpowiednim menu.

WSB prowadzi rekrutacją na I rok studiów.

Warunki przyjęcia:

  1. świadectwo dojrzał‚oś›ci
  2. wypeł‚nione podanie
  3. orzeczenie lekarskie
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. kserokopia książeczki wojskowej
  6. 4 fotografie
  7. dowód wpł‚aty wpisowego
Przyjęcie na studia odbywa się wedł‚ug kolejności zgł‚oszeń„ do określonego limitu.
Szczegółowych informacji udziela i dokumenty przyjmuje dziekanat uczelni.

 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.