Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
Szkolenia i kursy

Kursy


Uczelnia prowadzi nabór na kursy specjalistyczne:

- BHP (wstę™pne i okresowe)
- operatora obrabiarek skrawają…cych
- operatora urzą…dzeń„ sterowanych numerycznie CNC
- zarzą…dzanie kryzysowe - 60 godzin
- zarzą…dzanie jakoś›cią… w produkcji i obrocie przemysłowym - 60 godzin
- menadzer jakoś›ci w produkcji i obrocie żywnością - 55 godzin
- rolnik kwalifikowany - 60 godz

Kursy koń„czą… się™ uzyskaniem odpowiednich dokumentów w zakresie obrotu przemysłowego i żywnoś›ci certyfikatami GMP, GHP, HACCAP.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.