NOWY KIERUNEK
| www.wsg.edu.pl |

Nabór na rok akademicki 2017/2018
Termin skł‚adania dokumentów
do 20.10.2017 r.

Bezpieczeń„stwo wewnętrzne - licencjat

/uprawnienia do prowadzenia kształ‚cenia na kierunku : "bezpieczeń„stwo wewnę™trzne" - studia I stopnia- profil praktyczny- Decyzja MNiSW nr DSW.ZNU.6022.57.2015.2.PD/

Masz ukoń„czone studia I stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnę™trzne" (Licencjat) pomyś›l o tytule zawodowym - inżynier (tylko jeden semestr
i różnice programowe
)

Masz tytuł‚ licencjata z zakresu bezpieczeń„stwa - u nas tylko dwa semestry i różnice programowe.


Nowy regulamin studiów o profilu praktycznym - doś›wiadczenie w zawodzie bę™dzie skracać‡ studia.


                  
 Specjalności:
  • sł‚uźby policyjne i specjalne
  • detektywistyka i ochrona osób i mienia
  • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
  • bezpieczeń„stwo i higiena pracy
  • zarzą…dzanie  kryzysowe i przygotowania obronne panstwa
  • zarzą…dzanie bezpieczeń„stwem
Wszelkich informacji udziela Dziekanat WSB Przemyśl
w dniach:
poniedziałek- pią…tek, sobota (zjazdowa)
w godzinach : 8.00-14.00

NIE CZEKAJ JUŻ DZIŚš ZŁÓŻ DOKUMENTY!

ZAPRASZAMY!