dokumenty rekrutacyjne
| www.wsg.edu.pl |
Informujemy, iż komplet dokumentów wymaganych do poprawnego przeję›cia procesu rekrutacji można przesyłać drogą… pocztową na adres Wyźszej Szkoł‚y Bezpieczeń„stwa, 37-700 Przemyśl, ul. Rolnicza 10 z dopiskiem rekrutacja.