REKRUTACJA na studia podyplomowe 2018
| www.wsg.edu.pl |
                          REKRUTACJA
Uczelnia prowadzi nabór na
studia podyplomowe:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
Studia skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać specjalistyczne uprawnienia do nauki przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeństwa”, oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, którzy realizują zadania z zakresu kształcenia młodzieĹźy i bezpieczeństwa publicznego.

ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

przeznaczone dla pracowników związanych z oświatą


MENADŻER JAKOŚCI W PRODUKCJI I OBROCIE ŻYWNOŚCI

przeznaczone dla kadry kierowniczej związanej z produkcją i obrotem żywności.

Pobierz dodatkowe informacje


TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z ELEMENTAMI DIETETYKI
przeznaczone dla nauczycieli.
Pobierz dodatkowe informacje


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej.
Pobierz dodatkowe informacje

ZARZĄDZANIE KADRAMI
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej menadĹźerów.


ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej oraz placówek pomocy medycznej.


EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ (W GOSP. RYNKOWEJ)
przeznaczone dla pracowników oraz właśćicieli firm.


ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM GOSPODARSTWEM ROLNYM
przeznaczone dla rolników oraz posiadaczy gospodarstw .

 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM
przeznaczone dla pracowników sektora gastronomicznego.Pobierz Kwestionariusz Kandydata na studia podyplomowe