REKRUTACJA na studia inżynierskie
| www.wsg.edu.pl |
                                REKRUTACJA

Uczelnia prowadzi nabór na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (inżynier)

 
Specjalność‡:
 
 • słuĹźby policyjne i specjalne
 • detektywistyka i ochrona osĂłb i mienia
 • stosunki międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
  ZARZĄDZANIE
 
Specjalność:
 
 • ekonomika i organizacja firmy
 • zarządzanie bezpieczeństwem
 • informatyka w zarządzaniu


Ubiegaję…cy się™ o przyję™cie powinni zł‚ożyć‡ następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • świadectwo dojrzał‚oś›ci,
 • 3 fotografie podpisane na odwrocie,
 • 1 fotografie w formacie elektronicznej (kolorowe o wymiarach 25x20 mm w rozdzielczoś›ci 300 DPI do 50 KB), podpisane numerem PESEL w formacie JPG, przekazane na CD/DVD,
 • zaś›wiadczenie lekarskie aktualne, zgodne z obowiązującymi przepisami, stwierdzają…ce brak przeciwwskazań„ do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 • kserokopia dowodu osobistego poś›wiadczoną… przez uczelnią™,
 • kserokopia książeczki wojskowej,
 • dowód wpłaty wpisowego (można wpłacić‡ w kasie WSB),
 • zestaw dokumentów skł‚ada się™ w papierowych wię…zanych teczkach formatu A4.

Wł‚adze i pracownicy uczelni otaczają… studentów troską… i wszechstronną opieką, czego wyrazem jest przekazanie do uĹźytku nowych, przestronnych, dobrze wyposaĹźonych obiektów w tym:

- biblioteka z czytelnią
- sale komputerowe
- pracownie laboratoryjne

Uczelnia wspomaga studentów poprzez stypendia socjalne, mieszkaniowe, wyĹźywieniowe oraz stypendium za wyniki w nauce.

 
Zapraszamy