Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
dokumenty rekrutacyjne
| Admin
Informujemy, iż komplet dokumentów wymaganych do poprawnego przeję›cia procesu rekrutacji można przesyłać drogą… pocztową na adres Wyźszej Szkoł‚y Bezpieczeń„stwa, 37-700 Przemyśl, ul. Rolnicza 10 z dopiskiem rekrutacja.

REKRUTACJA na studia magisterskie 2018
| Admin

W porozumieniu z Politechniką… Lubelską w Lublinie ogłaszamy nabór na STUDIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄ„CE

 
na kierunku: ZARZĄ„DZANIE

                     specjalnoś›ci: 
  • zarzą…dzanie rozwojem regionalnym
  • zarządzanie bezpieczeń„stwem

  • zarządzanie logistyczne w przedsię™biorstwie

  • gospodarka elektroniczna

  • finanse i bankowość‡

  • przedsię™biorczość i marketing

  • zarządzanie przedsię™biorstwem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

  • informatyka w zarządzaniu


[Czytaj resztę ...]

REKRUTACJA na kursy specjalistyczne 2018
| Admin
Kursy
Uczelnia prowadzi nabór na kursy specjalistyczne:

- zarzą…dzanie kryzysowe (60 godzin),
- zarzą…dzanie jakością… w produkcji i obrocie przemysłowym (60 godzin),
- menadzer jakoś›ci w produkcji i obrocie żywnością… (55 godzin),
- technologia gastronomiczna z elementami dietetyki(60 godzin),
- rolnik kwalifikowany (60 godzin).

Kursy konczą… się uzyskaniem odpowiednich dokumentów a w zakresie obrotu przemysłowego i żywnoś›ci certyfikatami GMP, GHP, HACCAP.REKRUTACJA na studia podyplomowe 2018
| Admin
                          REKRUTACJA
Uczelnia prowadzi nabór na
studia podyplomowe:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 
Studia skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać specjalistyczne uprawnienia do nauki przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeństwa”, oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, którzy realizują zadania z zakresu kształcenia młodzieĹźy i bezpieczeństwa publicznego.

ZARZĄDZANIE I BEZPIECZEŃSTWO W EDUKACJI

przeznaczone dla pracowników związanych z oświatą


MENADŻER JAKOŚCI W PRODUKCJI I OBROCIE ŻYWNOŚCI

przeznaczone dla kadry kierowniczej związanej z produkcją i obrotem żywności.

Pobierz dodatkowe informacje


TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Z ELEMENTAMI DIETETYKI
przeznaczone dla nauczycieli.
Pobierz dodatkowe informacje


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej.
Pobierz dodatkowe informacje

ZARZĄDZANIE KADRAMI
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej menadĹźerów.


ZARZĄDZANIE W SŁUŻBIE ZDROWIA
przeznaczone dla pracowników administracji publicznej oraz placówek pomocy medycznej.


EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE FIRMĄ (W GOSP. RYNKOWEJ)
przeznaczone dla pracowników oraz właśćicieli firm.


ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYM GOSPODARSTWEM ROLNYM
przeznaczone dla rolników oraz posiadaczy gospodarstw .

 
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE ŻYWNOŚCIOWYM
przeznaczone dla pracowników sektora gastronomicznego.Pobierz Kwestionariusz Kandydata na studia podyplomowe

>> [ 1 2 3 4 5 ] <<
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.