Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
nowa specjalność
| Admin
LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE LOTNICZYM zapraszamy!

[Czytaj resztę ...]

Rekrutacja - Nabór na studia II stopnia (Plac Czackiego 2 - Przemyśl )
| Admin

Informacje na temat studiów magisterskich :
Plac Czackiego 2 
tel. 16 676 00 76
NABÓR NA STUDIA I STOPNIA -
WSG PRZEMYŚšL
OD CZERWCA 2013 r. 
DO 20.10.2013 r..


Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa
Wtorek, 16 listopada 2010 r - 10:45:00 | Admin

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa

 
Studia skierowane są do nauczycieli chcących uzyskać‡ specjalistyczne uprawnienia do nauki przedmiotów „Edukacja dla bezpieczeństwa”, oraz pracowników administracji pań„stwowej i samorzą…dowej, którzy realizują… zadania z zakresu kształ‚cenia młodzieży i bezpieczeĹństwa publicznego.

Wiecej w zakładce " Studia Podyplomowe "


Legitymacje studenckie i zdjęcia
| Admin
 W związku z koniecznoś›cią… wprowadzenia studenckich elektronicznych legitymacji wszyscy studenci naszej Uczelni zobowią…zani są… do dostarczenia kolorowych zdjęć w formie cyfrowej do dziekanatu WSB na płycie CD.

Istnieje także możliwość ‡ przesł‚ania zdjęć‡ w formacie cyfrowym na skrzynkę pocztową… Dziekanatu.
Adres :  wsg@wsg.edu.pl
Zdję™cie dostarczone do dziekanatu należy nazwać IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ PESELEM, np. JAN NOWAK 84010212345.jpg


Parametry zdjęcia:

* zdjęcie kolorowe
* wymiary minimalne to: 240 px szerokości oraz 300 px wysokoś›ci, w przypadku większego zdję™cia szerokość‡  oraz wysokość muszą… być‡ wzglę™dem siebie proporcjonalnie zwię™kszone (np. zdję™cie dwukrotnie wię™ksze powinno mieć wymiary 480 px na 600 px)
* format pliku JPG
* rozmiar pliku do 50 kB

>> [ 1 2 3 4 5 ] <<
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.