Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu
Witaj na stronie WSB w Przemyślu. Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 czerwca 2019 r. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny


photo
STUDIA PODYPLOMOWE
|
                                                                ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE
                                        PEDAGOGIKA STOSOWANA


PEDAGOGIKA STOSOWANA
360 GODZIN

Studia są… przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców, pracowników ośrodków oraz instytucji kształ‚cenia dorosłych, pł‚acówek doskonalenia nauczycieli, samorzą…dów lokalnych. Sł‚uchacze uzyskują… wiedzą™ i przygotowanie pedagogiczne niezbę™dne do pracy w szkoł‚ach i placówkach praktycznej nauki zawodu.
CELE KSZTAŁCENIA:

Celem studiów jest zdobycie kwalifikacji pedagogicznych uprawniają…cych do pracy nauczycielskiej w placówkach oś›wiatowych.

METODY PROWADZENIA ZAJĘƆ:

Absolwenci otrzymują… ś›wiadectwo ukoń„czenia studiów podyplomowych na podstawie zaliczenia zajęć‡ dydaktycznych i praktyki oraz pozytywnej oceny pracy koń„cowej mającej walory aplikacyjne.

REKRUTACJA I SPRAWY OGÓLNE:

1. Kandydaci składają… nastepujące dokumenty:
 • podanie, kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów (minimum I stopnia),
 • dowód wpł‚aty rekrutacyjnej (200zł‚).
2. Studia  trwają 3 semestry. Liczba godzin wynosi 360 g.
3. Studia koń„czą… się™ zaliczeniami i egzaminami zł‚ożonymi w trakcie studiów.

PROGRAM STUDIÓW:
 1. Psychologia
 2. Pedagogika
 3. Dydaktyka ogólna
 4. Metodyka nauczania
 5. Socjologia wychowania
 6. Historia wychowania
 7. Kultura Języka polskiego
 8. Technologia informacyjna
 9. Prawo czł‚owieka i etyka zawodowa
 10. Seminarium kwalifikacyjne.
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
tel/fax: 016 736 24 41
ul. Rolnicza 10
37-700 Przemyśl
wsbp@wsbp.edu.pl
Copyright © wsbp.edu.pl 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.